Ławnicy

Informacja dotycząca wyboru ławników
 
W dniu 9 czerwca 2011 roku Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (w załączeniu).

 W związku z powyższym wyjaśniamy, że zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości, dokumenty złożone przez kandydatów na ławników według dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie nowych regulacji powinny być uznawane za prawidłowe w momencie wyboru, a zatem dokumenty wymienione w znowelizowanym ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) art. 162 § 2 pkt 1, 2 i 4 usp powinny być honorowane niezależnie od tego jaką datą zostały opatrzone.

Zasada ta dotyczy również zgłoszeń kandydatów na kartach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) oraz listy osób zgłaszających kandydata.
Chociaż wybory odbywać się będą według nowych regulacji prawnych, gminy nie powinny żądać od kandydatów uzupełniających dokumentów.

Załączniki:

  1. karta zgłoszenia kandydata na ławnika - nowy wzór.
  2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370).
  3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku  w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (w załączeniu).

     

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-27 09:23
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2021-04-07 19:35
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 88