Ośrodki Kuratorskie

Ośrodki Kuratorskie

OŚRODEK KURATORSKI JAKO ŚRODEK WYCHOWAWCZY
W PROCESIE RESOCJALIZACJI NIELETNIEGO

Postanowienie Sądu Rodzinnego o skierowaniu nieletniego do Ośrodka Kuratorskiego to środek wychowawczy przewidziany Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022,poz.1700). Sąd stosuje go wobec nieletnich dopuszczających się czynów karalnych bądź wykazujących przejawy demoralizacji, celem oddziaływań resocjalizacyjnych.

Działalność Ośrodków Kuratorskich reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie Ośrodków Kuratorskich (Dz.U.2022.2449).

Ośrodek Kuratorski prowadzi działalność wychowawczą, resocjalizacyjną, terapeutyczną, profilaktyczną i kontrolną.

Praca z nieletnimi polega w szczególności na: prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych, prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych, prowadzeniu zajęć korekcyjno-edukacyjnych, organizowaniu im czasu wolnego, zajęć rekreacyjno-sportowych, pomocy w nauce własnej.

W ośrodku organizuje się z nieletnimi zajęcia z wykorzystaniem metody pracy indywidualnej, grupowej i środowiskowej.

Istotny jest fakt, że skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest formą resocjalizacji otwartej w warunkach wolnościowych, nie rozdzielającą młodych ludzi z rodziną, co pozwala na jednoczesną pracę ze środowiskiem rodzinnym nieletniego. Jest szansą dla nieletniego, żeby mógł zostać w dotychczasowym środowisku (środowisku rodzinnym).

Taki rodzaj oddziaływania umożliwia prawidłową socjalizację, uczy funkcjonowania w społeczeństwie, a nie funkcjonowania w warunkach izolacyjnych. Ten środek wychowawczy umożliwia dalszą realizację obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania, rozwija umiejętności życiowe, uczy samodzielności i ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny, uczy współpracy i stosowania się do zasad współżycia społecznego.

W ośrodkach pracują sądowi kuratorzy zawodowi, kuratorzy społeczni oraz inni specjaliści służący dzieciom swoją wiedzą i doświadczeniem, a więc osoby o odpowiednich, wysokich kwalifikacjach.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2017-11-30 12:21
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2024-02-15 08:53
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 1 543