Ogłoszenia

2022-01-18

                                                                       
Nisko, dnia 14 stycznia 2022  Sygn. akt  I Ns 512/21
                                          
O G Ł O S…
2022-01-13
 Sygn. akt I Ns. 42/21 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 25 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:    Przewodnicząca: Sędzia Dorota…
2022-01-13
Sygn. akt I Nc. 106/21 P O S T A N O W I E N I E Dnia 23 listopada 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota…
2021-12-31
Dnia  20.12.2021r   Sygn. akt Ns. 120/21 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego…
2021-12-21
Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 460/21o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Tofilskiej, córce Zenona i Ireny z domu Wołcz,…
2021-12-20
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns.327/20  o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanii Puk z domu Sobiło, córce Piotra  i Franciszki,…
2021-12-20
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 240/19 o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Pałce, synu Wojciecha i Agnieszki, urodzonym dnia 28.…
2021-12-20
Sygn. akt I C. 167/21  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 18 listopada 2021 r.  Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota…
2021-12-20
Sygn. akt I Nc. 167/21 P O S T A N O W I E N I E  Dnia 22 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny 
w składzie następującym:  Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2021-03-22
O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 64/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku, synu Wiesława i…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d