Ogłoszenia

2023-05-29
Sygn. akt I Ns. 382/22 P O S T A N O W I E N I E Dnia 25 maja 2023 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-…
2023-05-25
Sygn. akt I C. 173/22 P O S T A N O W I E N I E Dnia 23 maja 2023 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym:Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska…
2023-05-25
Sygn. akt I C. 224/22 P O S T A N O W I E N I E Dnia 23 maja 2023 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska…
2023-05-24
Dnia 22.05.2023r. Sygn. akt I Ns 148/22 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc I. ustanowić kuratora procesowego…
2023-05-08
Sygn. akt. I Ns 154/23 P O S T A N O W I E N I E Dnia 8 maja 2023 roku
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: sędzia Paweł Mazurkiewicz…
2022-12-05
Sąd Rejonowy w Nisku
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 
Dnia 14 listopada 2022 r.
Sygn. akt III.Nsm. 334/22
 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono…
2021-03-22
O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 64/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Wolaku, synu Wiesława i…
2021-03-22
Dnia  12.03.2021r   Sygn. akt I  Ns.64/20 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpcI.    ustanowić kuratora…
2021-03-19
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 459/19 z wniosku Krystyny Oczkowskiej o stwierdzenie nabycia prawa własności w 2/3 częściach …
2021-03-10
Sygn. akt I Ns. 374/19  P O S T A N O W I E N I E  Dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w składzie następującym:     Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d