Instytucje

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, SĄDY, TRYBUNAŁY, INSTYTUCJE

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie http://ies.krakow.pl/

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury http://www.kssip.gov.pl/

Lista sądów powszechnych http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

Ministerstwo Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/

Krajowa Rada Sądownictwa http://www.krs.pl

Naczelny Sąd Administracyjny http://www.nsa.gov.pl

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej http://www.sn.pl

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia http://www.iustitia.pl

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej http://www.trybunal.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie http://bip.rzeszow.wsa.gov.pl/

Wyszukiwarka sądów powszechnych http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/search.html

Okręgowa Rada Adwokacka http://ora.rzeszow.pl/

Naczelna Rada Adwokacka http://www.nra.pl/

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie http://www.oirp.rzeszow.pl/

Krajowa Rada Radców Prawnych www.kirp.pl/

Izba Notarialna w Rzeszowie www.rzeszow.notariat.info.pl/

Krajowa Rada Notarialna www.krn.org.pl/

Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie www.parz.pl

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu www.tarnobrzeg.po.gov.pl/

Prokuratura Rejonowa Tarnobrzeg Prokuratura Rejonowa Mielec Prokuratura Rejonowa Kolbuszowa Prokuratura Rejonowa Stalowa Wola Prokuratura Rejonowa Nisko www.tarnobrzeg.po.gov.pl/

 

URZĘDY, ORGANIZACJE, FUNDACJE

Biuro Rzecznika Praw Dziecka http://www.brpd.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl

Centrum Praw Kobiet http://www.cpk.org.pl

Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Fundacja Dzieci Niczyje http://www.fdn.pl

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl/

Główny Inspektorat Pracy (GIP) http://www.gip.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka http://www.hfhr.pl/

Instytut Pamięci Narodowej http://www.ipn.gov.pl

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości http://www.iws.org.pl/

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.premier.gov.pl/

Komitet Ochrony Praw Dziecka http://www.kopd.pl

Najwyższa Izba Kontroli http://www.nik.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy http://www.pip.gov.pl

Rzecznik Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://polskawue.gov.pl

 

PROCES LEGISLACYJNY

Dziennik Ustaw http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU

Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Monitor Polski http://dokumenty.rcl.gov.pl/MP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej http://www.prezydent.pl

Rządowe Centrum legislacji http://www.rcl.gov.pl/index.php

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej http://www.sejm.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej http://www.senat.gov.pl

 

BAZY ORZECZEŃ

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

Orzeczenia sądowe według sygnatur http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

Wyszukiwarka orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en

 

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka http://www.coe.int/t/dgi/default_en.asp

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home

Europejski Trybunał Praw Człowieka http://www.echr.coe.int/

Europejski Trybunał Sprawiedliwości http://ec.europa.eu/polska/information/eu_institutions/european_court_justice/index_pl.htm

Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Komisja Europejska http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Komitet Regionów http://cor.europa.eu/pl/Pages/home.aspx

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości http://www.icj-cij.org/

Organizacja Narodów Zjednoczonych http://www.un.org/

Parlament Europejski http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm

Rada Europy http://www.coe.int/

Rada Unii Europejskiej http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=pl

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej http://www.ombudsman.europa.eu/glance/pl/default.htm

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/

Unia Europejska http://europa.eu/index_pl.htm

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-07-24 10:50
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2021-04-07 19:35
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 71