ogłoszenie I Ns 462/18

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny
37-400 Nisko
ul. 3 Maja 32
tel. (15) 841 20 48 w. 213
Nisko, dnia 7 września 2022
Sygn. akt I Ns 462/18 O G Ł O S Z E N I E
Przed Sądem Rejonowym w Nisku, pod Sygn. akt I Ns 462/18, toczy się sprawa z wniosku Julii Krawiec z udziałem Krzysztofa Kolano, Zbigniewa Kolano, Romana Kolano, Mariana Kolano, Rafała Kolano, Jana Krawca, Jacka Kolano, Marty Kolano, Barbary Kolano, Agnieszki Kolano, Marii Sapała, Grażyny Grosiak, Ewy Cielepak, Anny Madurskiej, Jolanty Wiatrowicz i Magdaleny Kolano o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonych w Bojanowie oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2642 o powierzchni 0,36 ha i 2608 o powierzchni 0,08 ha akt własności ziemi RG-ON-4513/344/74 KW TBIN/00007904/2 w miejsce Karoliny Kolano i Wojciecha Kolano.
Sąd wzywa, wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu, a Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. Przewodniczący: PSR Anna Lipiarz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-09-14 11:26
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2022-09-14 11:26
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 27