PETYCJA W SPRAWIE ZMIANY USTAWY O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA (DZ.U.2023.685 ZE ZM.)

2023-11-21

Petycja wpłynęła do Sądu Rejonowego w Nisku.

Autor petycji wyraził zgody na ujawnienie swoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska

2023-12-08

Petycję przesłano do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, o czym zawiadomiono wnoszącego petycję. 

2023-12-08

Petycję zamieszczono na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nisku
wraz z informacją o sposobie jej załatwienia.

Zawiadomiono wnoszącego petycję, za pośrednictwem poczty elektronicznej o sposobie załatwienia petycji.

Załącznik Size
Petycja Pana Romana Jacka Arseniuka 5.18 MB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-12-08 12:16
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2023-12-08 13:46
Opublikował:
Administrator
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 16