Wykaz sędziów

Sędziowie Sądu Rejonowego w Nisku

I Wydział Cywilny

 1. SSR Anna Lipiarz - Przewodniczący wydziału
 2. SSR Paweł Mazurkiewicz
 3. SSR Dorota Korman-Włodarska
 4. SSR Monika Zań

II Wydział Karny

 1. SSR Grażyna Pizoń - Przewodniczący wydziału delegowana do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.)
 2. SSR Krzysztof Dembowski - Zastępca przewodniczącego wydziału.
 3. SSR Dorota Blajer

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. SSR Anna Lipiarz
 2. SSR Ewa Kopczyńska - Przewodniczący wydziału
 3. SSR Monika Zań

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Referendarz Szczepan Wójcik - Przewodniczący wydziału
 2. SSR Anna Lipiarz

 

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Nisku obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku znajduje się w załączniku poniżej.


Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p.
 
Zgodnie z art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020.2072 j.t.) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje.
Ogłoszenie zawiera informację o:
1) organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
2) dacie powołania;
3) miejscu służbowym (siedzibie) sędziego.

Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p. znajduje się w załączniku poniżej.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2016-02-03 13:15
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2022-06-23 13:10
Opublikował:
Waldemar Czabaj
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 965