Wykaz sędziów

Sędziowie Sądu Rejonowego w Nisku

I Wydział Cywilny

 1. SSR Anna Lipiarz - Przewodniczący wydziału
 2. SSR Paweł Mazurkiewicz
 3. SSR Dorota Korman-Włodarska
 4. SSR Monika Zań

II Wydział Karny

 1. SSR Grażyna Pizoń - Przewodniczący wydziału
 2. SSR Dorota Blajer
 3. SSR Krzysztof Dembowski

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. SSR Anna Lipiarz
 2. SSR Ewa Kopczyńska - Przewodniczący wydziału

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Referendarz Szczepan Wójcik - Przewodniczący wydziału
 2. SSR Anna Lipiarz

 

Rejestr zmian