Wzory i formularze

 Formularze wniosków stosowanych w postępowaniu wieczystoksięgowym i składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-stosowanych-w-sadach-rejonowych-prowadzacych-ksiegi-wieczyste-w-systemie-informatycznym-oraz-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-kw

Katalogi usług wraz z kartami usług (wzorami formularzy) dla interesantów są do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/katalogi-uslug/

 

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Rejestr zmian