Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) mieści się w budynku Sądu przy pl. Wolności 14 – na parterze, przy wejściu od strony aresztu (dawny Wydział Cywilny).

Zadaniem BOI jest profesjonalna obsługa stron postępowań sądowych, pełnomocników (obrońców), prokuratorów oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi postępowaniami z zachowaniem reguły jak najkrótszego czasu oczekiwania interesanta. Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

    tel. (15) 841-20-48

Do zadań Biura Obsługi Interesantów w szczególności należy:

 1. udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych
  z systemu informatycznego SAWA;
 2. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w Biurze nie jest możliwe;
 3. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 4. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 5. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 6. udzielanie instrukcyjnych informacji o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;
 7. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
 8. wydawanie ulotek i informatorów.

LOKALIZACJA, GODZINY URZĘDOWANIA, KONTAKT

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) wraz ze stanowiącą jego integralną część Czytelnią Akt mieści się w budynku Sądu przy placu Wolności 14 – na parterze.

Interesanci przyjmowani są:

 • osobiście w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
 • na stanowiskach telefonicznych w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu:  (15) 8412-048 i (15) 8412-044.
Załącznik Size
wniosek BOI.pdf 258.38 KB
zarz. i reg. BOI.pdf 1.71 MB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2015-11-16 13:07
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2023-05-18 09:53
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 2 204