postanowienie I Ns 449/22

Sygn. akt: I Ns 449/22 P O S T A N O W I E N I E Dnia 7 grudnia 2022 r.
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny
w składzie następującym: Przewodniczący: Prezes SR Anna Lipiarz Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Ptak po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2022 r. w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Stanisławy Bollenbach z udziałem Krystyny Drelich, Marii Drelich i Iwony Drelich o uzupełnienie działu spadku po Władysławie Drelich na podstawie art. 143,144 k.p.c. postanawia 1. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestniczek Marii Drelich i Iwony Drelich kuratora procesowego w osobie adwokata Konrada Kowalskiego;
2. zarządzić publicznie ogłoszenie o ustanowieniu kuratora sądowego z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono w budynku sądowym i na stronie internetowej Sądu oraz w lokalu Urzędu Miasta i Gminy Nisko prze okres jednego miesiąca;
3. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu wniosku od upływu terminu określonego w punkcie II postanowienia. Sędzia Anna Lipiarz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-01-02 09:31
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2023-01-02 09:31
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 37