Zarządzenie Prezesa o odwołaniu wokand

Zarządzenie nr A.001-2/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 12 marca 2020r.

             W związku z zamknięciem m.in. przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i bibliotek w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Nisku oraz komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego, kierując się potrzebą ochrony zdrowia i życia pracowników oraz petentów, koniecznością zapewnienia realizacji pracy w zakresie spraw najistotniejszych z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości, podstawowych praw i wolności obywatelskich oraz prawem do rzetelnego procesu, które obejmuje również prawo do czytelnych i jednoznacznych informacji odnośnie biegu postępowania sądowego

na podstawie: art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; art. 22 § 1 w związku z art. 9a § 1
w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych; § 34 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych i  art. 207 § 2 Kodeksu pracy, polecam

Przewodniczącym Wydziałów Sądu Rejonowego w Nisku odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych mających odbyć się w okresie od 12 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. z jednoczesnym wyznaczeniem nowych ich terminów oraz podejmowanie czynności w tych sprawach jedynie na posiedzeniach niejawnych (jeśli proceduralnie jest to możliwe),

za wyjątkiem:

  1. spraw karnych w przedmiocie zastosowania bądź uchylenia lub zmiany tymczasowego aresztowania na etapie postępowania przygotowawczego,
  2. spraw karnych, w których oskarżony pozbawiony jest wolności (chyba, że zmiana terminu rozprawy nie wpłynie na czas trwania tymczasowego aresztowania),
  3. spraw karnych w przedmiocie stosowania środka zabezpieczającego,
  4. spraw rodzinnych, opiekuńczych i z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, takich jak: objęte dyżurem psychiatrycznym, rozstrzygnięcia natychmiastowe w przedmiocie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub instytucjonalnych formach opieki, sprawy rodzinne do których angażowane są konwoje policyjne, sprawy dotyczące schronisk nieletnich, dotyczące postępowania w przedmiocie ewentualnego umieszczenia małoletnich cudzoziemców w odpowiednim ośrodku, wysłuchania małoletnich w niebieskim pokoju, tzw. urlopowania dzieci, dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego dzieci.

            W związku ze zmieniającą się sytuacją, w razie potrzeby Prezes Sądu Rejonowego
w Nisku wyda kolejne zarządzenia dotyczące okresu od 16 marca 2020 r.

 Prezes Sądu Rejonowego

Anna Lipiarz

 

Załącznik Size
zarz_odwołanie_wokand.pdf 1.17 MB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-03-12 09:40
Wytworzył:
Kornelia Lelakowska
Publikacja w dniu: 2021-04-07 19:50
Opublikował:
Kornelia Lelakowska
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 68