ogłoszenie I Ns 108/22

dnia 01.12.2023 r. sygn. akt I Ns. 108/22
„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa z wniosku Heleny Lidwin o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 3889, 3972, 3987/1, 4084, 4003, 4004, 1089, 4000, położonej w Stanach dla której nie ma założonej księgi wieczystej –w drodze zasiedzenia. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione” Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-12-15 11:52
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2023-12-15 11:52
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 37