Ogłoszenie I Ns 328/23

Nisko, dnia 8 stycznia 2024 roku

Sygn. akt I Ns 328/23

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Marty Dąbek o sporządzenie wykazu spisu inwentarza - ogłasza o sporządzeniu wykazu inwentarza spadkodawcy Pawła Dąbka, pesel 70012404578, zmarłego dnia 06.09.2022 r., ostatnio stale zamieszkałego pod adresem: 37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Armii Krajowej 19 i poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Na zarządzenie Sędziego:
Starszy sekretarz sądowy

mgr Katarzyna Moskal

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2024-01-08 12:40
Wytworzył:
Katarzyna Moskal
Publikacja w dniu: 2024-01-08 12:40
Opublikował:
Katarzyna Moskal
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 67