ogłoszenie I N 176/23

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny 37-400 Nisko ul. 3 Maja 32
tel. (15)8412048, 8413500
Nisko, dnia 05.10.2023 r. Sygn. akt I N 176/23
O G Ł O S Z E N I E Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny na skutek zawiadomienia Bożeny Brzozowskiej o sporządzenie wykazu inwentarza po Krzysztofie Sarna I. ogłasza, że w dniu 06.09.2023 r. został sporządzony wykaz inwentarza po Krzysztofie Sarna (pesel 50041609993) zm. 04.03.2023 r. ostatnio zamieszkałym w Nisku, II. poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
zaś spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiorcy, wykonawca testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Sędzia: Katarzyna Babij

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nisku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-10-19 14:40
Wytworzył:
Katarzyna Ptak
Publikacja w dniu: 2023-10-19 14:40
Opublikował:
Katarzyna Ptak
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 53